П`ятниця, 27.01.2023, 14:10
Вітаю Вас Гість | RSS

Чернігівський колегіум № 11

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

2017-2018 навчальний рік (ІІ семестр)

Семінар із медіаграмотності
«Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»

     Стартувала Програма партнерства у галузі мас-медіа в Україні. Семінар у Чернігові з даного питання проходив 26-27 березня 2018 року в готелі «Reikartz». Учителі Чернігівського колегіуму Тищенко Т.П., Сташевська В.О., Борова Л.М. були запрошені на тренінги з медіаграмотності «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», які проводили лектори – Олена Тарасенко та Діана Дуцик. Вони навчали педагогів розрізняти пропаганду від соціальної реклами, «джинсу» від «фейку», «Маніпуляції та фейки в соцмережах». Учителі колегіуму навчалися розуміти, аналізувати все те, що кажуть.

     Тищенко Т.П., Сташевська В.О., Борова Л.М. здобуті знання передадуть своїм колегам.

     Відповідно до Програми партнерства у галузі мас-медіа в Україні, улітку педагогів навчать як застосовувати набуті знання на практиці в рамках освітнього процесу.

     

     

Майстер-клас для студентів факультету фізичного виховання

     21.03.2018 року проведено майстер-клас для студентів факультету фізичного виховання НУЧК від лауреата обласного етапу конкурсу «Учитель року – 2018», учителя фізичної культури колегіуму Павленко Ю.В. «Педагогічна майстерність учителя фізичної культури».

   

     

Зустріч колегіїстів
із директором міжнародної неурядової організації
«Internews Нетворк, Інк» Вейном Шарпом

     15 березня 2018 року в Чернігові перебував директор міжнародної неурядової організації «Internews Нетворк, Інк» Вейн Шарп. За його словами, метою візиту є показати успіхи медіаосвіти в Україні на прикладі Чернігівської області. Упродовж багатьох років партнери Internews, за підтримки програми «Український медійний проект», сприяють розвитку медіаосвіти та медіаграмотності серед учителів та учнів закладів загальної середньої освіти, журналістів, представників та активістів громадянського суспільства та представників влади.

     У колегіумі делегація відвідала заняття з учнями 10-11 класів, яке провела Сташевська Вікторія Олександрівна. Колегіїсти під час заняття аналізували документальний фільм, присвячений проблемі Голокосту. Аналіз медіатексту засвідчив системну роботу з формування медіаграмотності учнів колегіуму. Неабияке враження на гостей справив той факт, що під час бесіди учні вільно говорили англійською мовою.

Учитель – це той же вчений, але в своїй
особливій лабораторії, де він, усебічно
вивчаючи учнів, невпинно творить,
щоденно веде пошуки найдосконаліших
методів проектування доль і душ людських.

Борис Патон

     21.03.2018 року у колегіумі відбулося засідання педагогічної ради на тему: «Стан викладання, рівень та якість знань, умінь і навичок учнів із зарубіжної літератури, мистецтва, художньої культури, російської мови. Формування акмеологічної компетенції та розвиток акме-здібностей колегіїстів шляхом впровадження сучасних освітніх технологій на уроках зарубіжної літератури, мистецтва, художньої культури, російської мови».

     Форма проведення: педагогічний калейдоскоп.

Мета педради:

 • проаналізувати стан викладання та рівень знань, умінь і навичок учнів із зарубіжної літератури, мистецтва, художньої культури, російської мови;
 • проаналізувати роль професіоналізму вчителів зарубіжної літератури, мистецтва, художньої культури, російської мови;
 • впровадження акметехнологій у викладанні названих предметів, які сприяють формуванню акмеологічної компетенції та розвитоку акме-здібностей колегіїстів, їхнього творчого потенціалу, національно-патріотичному вихованню;
 • активізація роботи вчителів-словесників;
 • розвиток ініціативи та творчості вчителів, залучення їх до підготовки та якісного проведення педагогічної ради;
 • підвищення компетентності вчителів, прагнення до самоосвіти, вимогливості до себе, до результатів власної педагогічної діяльності;
 • вивчення перспективного педагогічного досвіду;
 • стимулювання педагогічного колективу до пошуку оптимальних шляхів і засобів підвищення ефективності навчальної діяльності колегіїстів.

Завдання:

 1. Моніторинг навчальних досягнень учнів.
 2. Впровадження в освітній процес досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду.
 3. Впровадження акметехнологій в освітній процес.
 4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 5. Розвиток творчої ініціативи вчителів.
 6. Шляхи розвитку творчого потенціалу колегіїстів.
 7. Виховання гідного громадянина України.
 8. Удосконалювати шляхи відстежування професійного становлення вчителя та колегіїста під кутом оволодіння ним «акме» з метою досягнення більш високих ступенів розвитку.

Основні питання:

 1. Моніторинг навчальних досягнень колегіїстів з зарубіжної літератури, мистецтва, художньої культури, російської мови.
 2. Формування критичного мислення в процесі організації читацької діяльності учнів через впровадження особистісно зорієнтованого навчання.
 3. Інтерактивні методи навчання на уроках російської мови.
 4. Формування акмеологічної компетенції та розвиток акмеологічних здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури.
 5. Формування ключових компетентностей на уроках художньої культури і мистецтва.
 6. Позакласна робота з зарубіжної літератури, мистецтва, художньої культури, російської мови.
 7. Робота з обдарованими учнями.

Глосарій

     Метою державної Національної програми «Освіта» («Україна ХХІ ст.») є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій.

     Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р.

     Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від  16. 06. 2015 р.  № 641.

     Термін «інновація» означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори.

     Акмеологія ( від давньогрецького «акме» – квітуча сила, вершина) – наука про досягнення людиною найвищих вершин у життєдіяльності людини та самореалізації творчого потенціалу, який є основою загальнолюдських потенційних можливостей, наука, яка знаходиться зараз у стадії активного розвитку.Акмеологічний розвиток особистості має чотири основні принципи: міждисциплінарність, комплексність, всебічність, цілісність.

     Компетенція – сукупність знань, умінь та навичок, які необхідні для конкретної роботи; здатність та готовність ефективно застосовувати знання на практиці, у конкретній ситуації.

     Компетентності – це динамічна комбінація знань, умінь, цінностей та ставлень, які визначають здатність особи успішно вирішувати життєві проблеми, провадити професійну і подальшу навчальну діяльність.(Проект нового базового Закону України «Про Освіту», ст. 1).

     Компетентність – це здатність застосовувати набуті знання, уміння, навички, способи діяльності, власний досвід у нестандартних ситуаціях з метою розв’язання певних життєвих проблем.

Ухвалили:

     1. Скоординувати роботу вчителів зарубіжної літератури, мистецтва, художньої культури, російської мови з урахуванням позитивного досвіду та рекомендацій теорії і практики сучасної педагогічної науки.

До 26.03.2018р.

Самойлова С.А.

     2. Працювати над підвищенням рівня самоосвіти, професіоналізму, удосконаленням педагогічної техніки й технологій та ділитися своїми набутками з колегами через показові уроки, заходи.

Постійно

Учителі зарубіжної літератури,
мистецтва, художньої культури, російської мови

     3. Продовжувати аналізувати моніторинг навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури, мистецтва, художньої культури, російської мови на засіданнях методичної комісії з метою покращення якості освіти з названих предметів.

Постійно

Самойлова С.А.

     4. Продовжувати працювати з обдарованими учнями, здатними до наукового пошуку, зацікавленими в підвищенні свого інтелектуального рівня, щодо покращення результатів на предметних олімпіадах із російської мови і зарубіжної літератури, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН та різноманітних міських, обласних, всеукраїнських конкурсах.

Постійно

Учителі зарубіжної літератури,
мистецтва, художньої культури, російської мови

     5. Працювати над естетичним та тематичним оформленням кабінетів зарубіжної літератури, мистецтва, художньої культури, російської мови, над зміцненням матеріально-технічної бази, поповненням дидактичним та роздатковим матеріалом, науково-методичною літературою.

Постійно

Учителі зарубіжної літератури,
мистецтва, художньої культури, російської мови

     6. Продовжувати використовувати сучасні педагогічні технології на уроках зарубіжної літератури, мистецтва, художньої культури, російської мови, позакласній роботі з метою підвищення навчальних досягнень учнів, розвитку їх інтелектуальних здібностей.

Постійно

Учителі зарубіжної літератури,
мистецтва, художньої культури, російської мови

     7. Продовжувати вивчати передовий педагогічний досвід з метою впровадження акметехнологій в освітній процес, підвищенні ефективності уроку та організації позакласної роботи.

Постійно

Учителі зарубіжної літератури,
мистецтва, художньої культури, російської мови

     8. Відновити видання альманаху дитячої творчості.

Щорічно

Самойлова С.А.

     9. Ефективно впроваджувати в освітній процес сучасні технічні та інформаційні засоби, експериментально-дослідницький підхід, пошукові методи.

Постійно

Учителі зарубіжної літератури,
мистецтва, художньої культури, російської мови

     10. Стимулювати підвищення мотивації навчання шляхом удосконалення системи оцінювання учнів, враховуючи її виховну функцію.

Постійно

Учителі зарубіжної літератури,
мистецтва, художньої культури, російської мови

     

     

      

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Січень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архів записів
Друзі сайту

Чернігівський колегіум №11© 2023