Субота, 17.04.2021, 20:15
Вітаю Вас Гість | RSS

Чернігівський колегіум № 11

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Школа сприяння здоров'ю

Використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі – запорука розвитку здорової, інтелектуально-творчої особистості

Здоров’я – не все, але без здоров’я – нічого.
Сократ
  
   Увага до питання здоров’я школярів суттєво зросла. Сьогодні ця проблема стоїть дуже гостро.

   За останні десятиріччя чітко спостерігаються такі фактори, які впливають на стан здоров’я учнів:
-    Зростання навчального навантаження;
-    Вільний час діти все більше проводять за переглядом фільмів, за комп’ютерними іграми;
-    Порушення режиму дня;
-    Зниження рухової активності.
   Усе це призводить до порушення постави, зору, розвитку внутрішніх органів.
   Сучасна медицина займається не здоров’ям, а хворобами, не профілактикою, а лікуванням. Завдання ж школи – зберегти, зміцнити здоров’я учнів, сформувати в них відповідальне ставлення до власного здоров’я.
   Фундамент здоров’я закладається в дитячому віці, тому найголовнішим призначенням учителів є впровадження у свідомість і повсякденний побут школярів важливої ідеї здорового способу життя та діяльності, починаючи з першого класу.
   Саме з цією метою колектив колегіуму уже багато років працює над впровадженням здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі.
   Здоров’язберігаючі технології не є чимось невідомим, таємним. Грамотно складений розклад уроків, використання вчителями на уроках та на перервах приймів рухової активності, нейтралізація стресів, організація гарячого харчування, зв’язок навчального матеріалу з життям, формування навичок здорового способу життя, озброєння учнів валеологічними та екологічними знаннями – це повсякденна діяльність колегіуму.
   Практика показує, що процес формування свідомого ставлення до власного здоров’я потребує обов’язкового поєднання інформаційного й мотиваційного компонентів із практичної діяльності учнів, що сприятиме оволодінню дітьми необхідними здоров’язберігаючими вміннями та навичками.
   Діяльність учителя поурочно повинна бути орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає розуміння цінності здоров’я, почуття відповідальності за збереження та зміцнення власного здоров’я. Формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров’я неможливе без реалізації всіх складових здоров’я (соціальна, фізична, психічна, духовна).
   Ефективність позитивного впливу на здоров’я школярів різних оздоровчих заходів визначається не хаотичністю методів, а систематичною роботою за всіма напрямками.
   Хочу познайомити вас з напрямками нашої роботи по всіх складових.

Соціальна складова

   У колегіумі створено умови для комфортного й безпечного навчання дітей. Приміщення відповідають санітарним нормам облаштування й утримання загальноосвітніх навчальних закладів.
   Оформлення колегіуму є:
•    функціональним, тобто несе в собі багато корисної інформації для учнів, учителів, батьків;
•    естетичним – зберігає кольорову гаму, відповідає єдиному стилю.

   Навчальні кабінети й класні кімнати естетично та змістовно оформлені, кожен має індивідуальний стиль.

   У колегіумі обладнані кабінети фізики, хімії, біології, інформаційних технологій, майстерні, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.
  
Є актова зала, дві спортивні зали, плавальний басейн, обладнаний спортивний майданчик, їдальня, просторі холи.

 Рекреації та коридори колегіуму оформлені інформаційними стендами, творчими роботами учнів, які постійно оновлюються.

   Зовнішня естетична культура школи приваблює кожного мешканця нашого міста.
   У колегіумі забезпечується оптимальний санітарно-гігієнічний режим діяльності школи, контролюється дотримання відповідних вимог. Забезпечується  розклад навчальних занять, який враховує вимоги Держстандарту, запобігає перевантаженню учнів протягом навчального дня та тижня, контролюється обсяг домашніх завдань. Забезпечується утримання спортивних приміщень, майстерень, інвентаря та обладнання в робочому стані та його поновлення.       Здійснюється контроль дотримання вимог техніки безпеки, основ безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних вимог.
   Харчування школярів потребує особливої уваги, тому що сучасне навчання у школі потребує високого розумового та фізичного навантаження й супроводжується значними енерговитратами.
   Особлива увага в колегіумі приділяється питанню гарячого харчування учнів. Проблема гарячого харчування учнів є важливою для адміністрації, учителів і батьків. Це питання постійно розглядається на нарадах при директорові, раді колегіуму, батьківських зборах тощо. В колегіумі здійснюється моніторинг харчування учнів колегіуму, систематично проводиться анкетування учнів і батьків з метою вивчення стану харчування. Постійно проводиться роз’яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо організації правильного харчування дітей різного віку в сім’ї. Особливе місце відводиться контролю за харчуванням учнів. Графік контролю складається на навчальний рік. Щоденний контроль здійснюється адміністрацією, педагогами, медсестрою й представниками ради колегіуму. Обов’язковим є дотримання щоденного меню.
   Забезпечується контроль якості продукції та технології приготування їжі. Проводиться вітамінізація їжі. Організовано дієтичне харчування. Медична сестра колегіуму веде контроль за харчуванням (кількісним і якісним). На класних годинах проводяться бесіди про роль раціонального харчування, дотримання гігієни під час їжі, формуються культурно-гігієнічні навички.
   Фізична складова здоров’я – передбачає роботу над формуванням навичок здорового способу життя.
   Здоровий спосіб життя – це спосіб життєдіяльності, направлений на збереження та покращення здоров’я людей.
   Від обраного людиною способу життя залежить стан її здоров’я у майбутньому. Пріоритетом має стати здоровий спосіб життя. Тому є начальна потреба у формуванні навичок здорового способу життя.
   У колегіумі забезпечується якісне проведення уроків фізичної культури згідно з вимогами програм.
   Учителі фізичної культури ведуть цілеспрямовану роботу для формування в учнів розуміння того, що бути успішним у навчанні, житті вони зможуть тільки тоді, коли опанують знання фізичної сутності людини, сформують навички ведення здорового способу життя, будуть відповідальними за власне здоров'я та здоров'я своїх близьких.
   Фізичне виховання в колегіумі ґрунтується на принципах індивідуального та особистісного підходу, пріоритеті оздоровчої спрямованості.
   Кожного навчального року в колегіумі організовуються заняття з фізичної культури з учнями, які віднесені за станом здоров'я до спеціальних медичних груп. Таких груп у колегіумі 2: для учнів 1-5 класів, для учнів 6-11 класів. Списки учнів до цих груп складає медична сестра колегіуму на підставі довідки про стан здоров'я учня, в якій визначена група для занять на уроках фізичної культури.
   Основним завданням занять у спеціальних медичних групах вчителі вважають: формування правильної постави, профілактику й корекцію плоскостопості, зміцнення здоров'я і сприяння правильному фізичному розвиткові й загартуванню організму.
   Заняття учнів у спецгрупах носять оздоровчий характер, фізичне навантаження відповідає функціональним можливостям організму дітей та рівню розвитку їх рухових навичок. Також складено списки дітей, які за станом здоров’я відносяться до підготовчої групи.
   Правильну поставу допомагають сформувати заняття в басейні, які не лише зміцнюють фізичне здоров'я учнів, але і вчать їх коригувати свої життєво важливі рухові вміння й навички на уроках плавання.
   Вчителі фізкультури постійно співпрацюють з медичною сестрою колегіуму, яка проводить лекції, бесіди про важливість формування постави, виявляє дітей з порушеннями постави.
   Але лише уроків фізичної культури для забезпечення оздоровчого впливу на дитину недостатньо.
   Впровадження здоров’язберігаючих технологій потребує від учителя, по-перше, не допускати перевантаження учнів, враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості учнів. Намагатися планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми. Здоров’язберігаючі технології передбачають: зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної, емоційної, рухової видів діяльності, групової й парної форми роботи, які сприяють підвищенню ігор, нестандартних, інтегрованих уроків.
   У учнів розвинута інтуїтивна здатність чути емоційний стан учителя, а тому з перших хвилин уроку необхідно створити середовище доброзичливості, позитивного, емоційного налаштування.
   З метою збільшення рухової активності учнів під час уроків та в позаурочний час вчителі впроваджують в навчальний процес власні концепції, а саме: проводять фізичні хвилинки, години здоров’я, у початковій школі на перервах організовуються ігри для дітей. Особлива увага приділяється руховій активності учнів, які займаються в групі продовженого дня.
   У колегіумі здійснюється організація позакласних заходів з метою формування навичок здорового способу життя:
•    Проводимо багато спортивних змагань
1.    Беремо участь у проекті: Біола - ігри чемпіонів.

2.    Змагання з футболу до дня міста.
3.    У міських змаганнях «Лижня мера»

4.    Міські змагання з хокею.

5. Міські змагання на човнах «Дракон»

6.    Проводимо кубок колегіуму з футболу
7.    Кубок колегіуму з плавання
8.    Змагання з піонерболу, «Веселі старти», естафета на воді

•    Спортивні свята
1.    День Нептуна - традиційне свято в колегіумі

2.    День здоров'я.

3.    До Дня захисника Вітчизни.
4.    День туризму
5.    Проводимо зустрічі з видатними спортсменами

•    Активно співпрацюємо зі спортивними школами міста
   У напрямку «Духовне здоров‘я учнів» здійснюється виховна робота колегіуму, основною метою якої є формування всебічно розвиненої людини.
   З цією метою в колегіумі розроблено план виховних заходів.
   Проводяться консультації та надається методична допомога вчителям, класним керівникам, батькам із питань здорового способу життя та профілактики правопорушень. Створено умови для альтернативних видів дозвілля, проводиться індивідуальна робота з дітьми, які потребують особливої уваги, створюються умови для діяльності учнівського самоврядування, організовується  позаурочна виховна діяльність. Проводиться робота з метою вироблення в учнів норм позитивної поведінки, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Членами волонтерського загону проводяться профілактично-оздоровчі бесіди, підібрано відповідні матеріали, розроблено програму бесід і лекцій. Забезпечується випуск стіннівок для висвітлення питань збереження здоров'я та профілактики шкідливих звичок. Розроблено курс лекцій для учасників навчально-виховного процесу з питань організації режиму дня, раціонального харчування, правил особистої гігієни.
   В колегіумі організовано роботу гуртків:
•    Художній гурток "Палітра”
•    Гурток "Сувеніри”
•    Гурток "Юний майстер”
•    Етнографічний гурток
•    Пошуковий загін
•    Хор
•    Екологічний гурток
•    Туристично-краєзнавчий
•    Футбол
•    Легка атлетика
•    Сучасні танці
•    Бальні танці
•    Вокальний гурток
•    Ансамбль "Шанс”
•    Шахи
•    Пожежно-прикладне мистецтво
•    ДЮП
•    ЮІР
•    "Голос колегіуму”
•    Театральне мистецтво
   Успішно впроваджуються в роботу проекти:
•    «Школа сприяння здоров’ю»;
•    «Здорова дитина – здорова нація»;
•    «Голосую за здоровий спосіб життя»;
•    «Я- волонтер!»;
•    «Спорт і колегіїсти»;
   У колегіумі працює науково-дослідницьке товариство «Інтелект», де учні навчаються писати наукові роботи, а потім захищати їх на міському, обласному та республіканському конкурсі - захисті науково - дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України. Так, одинадцятикласниця Таранян Маріанна зацікавилася питанням «Наркоманія серед молоді», дослідила його, проаналізувала, написала та захистила роботу «Скажи «Ні» наркотикам, скажи «Так » життю».
   Учні колегіуму брали участь у спільному проекті з курсантами Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань «Я + Ти. Крок до діалогу з законом». Мета цього проекту – здоровий спосіб життя молоді України.
   Брали участь у Міжнародній скап конференції «Вчимося жити на землі. Чи встигнемо?»

   Учителі колегіуму щиро діляться своїми набутками.
   Так, учитель охорони життя та здоров'я Шулік О. А. видала методичний посібник «Життя тоді навчишся зберігати, коли всі правила безпеки будеш знати і зможеш їх застосувати...»
   Учитель фізкультури Павленко Ю. В. видала методичні посібники «Комплекси фізичних вправ для формування постави та корекції  порушень», «Про цілеспрямоване формування постави та корекцію її порушень».
   Учитель фізичної культури Татаренко Н. М. видала методичний посібник «Розвиток фізичних якостей методом колового тренування».
   Учитель фізичної культури Хоменко Н.В. видала методичний посібник «Формування здорового способу життя школярів на уроках фізичної культури».
   У шкільній бібліотеці організовуються виставки на теми «Здоров'я дитини – здоров'я нації»,  «Про шкідливий вплив паління, алкоголю» тощо.
   В напрямку «Психічне здоров’я учнів» в колегіумі працює психологічна служба, робота якої спрямована на запобігання психічним розладам серед дітей, а також психологи колегіуму допомагають знайти спільну мову між учнями, батьками, вчителями.
   У колегіумі здійснюється соціально-педагогічний супровід дітей із групи ризику, дітей-інвалідів, учнів із соціально дезадаптованих сімей. Проводиться робота по залученню до занять у гуртках, участі в профілактичних заходах.
   Профілактичні бесіди з учнями: «Одяг який вбиває», «Профілактика тютюнопаління», «Міфи та правда про СНІД», «Ні наркотикам!», а також семінари, тренінги, лекції для педагогічних працівників із питань особистісно-зорієнтованої діяльності покликані сприяти формуванню здоров'я учнів.
   Медичне обслуговування учнів у колегіумі здійснюється медичною сестрою та лікарем міської дитячої поліклініки №2.   Медична сестра колегіуму виявляє хронічні захворювання учнів, веде моніторинг здоров‘я учнів, оформлює листки здоров‘я, випускає санітарно-гігієнічні бюлетені, застосовує немедикаментозні методи оздоровлення: загартування, фітотерапію.
   Проводить профілактичні щеплення, контролює якість харчування, проводить профілактичні лекції, бесіди з учнями, батьками, вчителями. Разом з медпрацівниками міської поліклініки №2 проводить медичний огляд колегіїстів.
   Взаємозв’язок школи й сім’ї у формуванні навичок здорового способу життя є важливим питанням. Школа активно сприяє фізичному вихованню учнів, проте значну частину дня дитина перебуває вдома, засвоюючи спосіб життя батьків. Тому в колегіумі здійснюється тісний зв’язок з батьками. Саме вчителі разом з батьками повинні формувати в учнів навички здорового способу життя. З цією метою в колегіумі проводиться:
•    анкетування батьків з метою виявлення їхньої думки про роботу «Школи сприяння здоров’ю»;
•    проведення бесід і консультацій, пропаганда серед батьків здорового способу життя;
•    спільна робота по зміцненню оздоровчої матеріальної бази;
•    проведення родинних свят;
•    проведення загальношкільних батьківських зборів;
•    розгляд питань здорового способу життя на засіданнях Ради колегіуму.
   Таким чином, у колегіумі створені комфортні умови для дитини у навчальному закладі, раціонально організована навчальна діяльність, її цілісна перебудова відповідно до медичних, санітарно-гігієнічних норм, що забезпечують збереження й укріплення здоров'я учасників навчально-виховного процесу.
   Навчально-виховний процес є спільною діяльністю всіх його учасників і громадськості, спрямовану на досягнення стану повного фізичного, духовного та соціального благополуччя особистості.
   Проводиться робота по підготовці учнів до самостійного життя, формування адекватних механізмів фізіологічної, психологічної, соціальної адаптації до оточуючого середовища, готовність до самостійного здорового способу життя.
   Шляхом об'єднання зусиль педагогічного колективу, медичних працівників, батьків реалізується право дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного здоров'я як найвищої соціальної цінності та права громадян на безпечні й нешкідливі умови праці та навчання.
   Завдяки цьому маємо позитивні зміни у знаннях, уміннях і ставленні учнів до здорового способу життя, підготовку волонтерів до просвітницької роботи серед ровесників, залучення значної частини школярів до змістовного дозвілля, соціальної зайнятості, популяризацію навичок здорового способу життя, відмову підлітків від шкідливих звичок.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Друзі сайту

Чернігівський колегіум №11© 2021