П`ятниця, 27.01.2023, 14:10
Вітаю Вас Гість | RSS

Чернігівський колегіум № 11

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

2020-2021 навчальний рік

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В КОЛЕГІУМІ

   У зв’язку з пандемією Covid, з жовтня 2020 року колегіум, як і всі заклади освіти Чернігова, перейшли на дистанційне навчання, а з січня 2021 року колегіум працює в умовах адаптивного карантину. Наш заклад освіти організовував освітній процес згідно з вимогами Головного державного санітарного лікаря та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

   Дистанційне навчання відбувається згідно з оновленим Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Положення враховує реалії дистанційної освіти, за якими працюють учителі та вчаться колегіїсти.

   В умовах дистанційного навчання важливо технічно допомогти учням здобувати знання.

   Завдання педагогічного колективу – дати зрозуміти учням, що необхідно вчитися упродовж життя, адже освічена людина має володіти чималим багажем знань. Час не стоїть на місці, тому необхідно постійно оновлювати свої знання, бути конкурентоспроможним на ринку праці. А вирішити цю й багато інших проблем  у майбутньому допоможе дистанційне навчання. Тому кожному учаснику освітнього процесу: і колегіїстам, і вчителям, і батькам – необхідно володіти технологіями дистанційного навчання.

   Дистанційне навчання – це добре організована й контрольована самоосвіта з використанням комп’ютерної техніки й комунікаційних мереж. У світі такий різновид навчання набув поширення досить давно та має гарні результати, що постійно змушує вчителів колегіуму наполегливо продумувати й свою роботу, яка б сприяла кращому засвоєння знань здобувачами освіти.

   Учителі колегіуму розуміють, що для навчання «на відстані» потрібно мати сильну мотивацію й самоорганізацію, тому продумують різноманітні види та технології навчання, за допомогою яких зацікавлюють колегіїстів.

   Для досягнення поставленої мети педагогічний колектив підвищує  кваліфікацію, відвідуючи онлайн вебінари, семінари, тренінги, майстер-класи,  які пропонують Центр професійного розвитку педагогічних працівників міста Чернігова, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського та на таких освітніх платформах: EdEra, «Всеосвіта»,  Prometheus,  «УМІТИ», «Критичне мислення (КМ)», віртуальний STEM-центр Малої академії наук України, ВУМonline, Wisecow.

   Учителі колегіуму щиро діляться досвідом із колегами міста, області, України, презентуючи свої роботи на різних заходах та у стрічках фейсбуку.

Сучасний урок фізичної культури в умовах дистанційного навчання

можна переглянути за посиланням

10 лютого 2021 року в колегіумі було проведено психолого-педагогічний семінар «Навчання та виховання успіхом. Формування моделі успішної особистості школяра», практична значимість якого полягає в тому, що вчителі зможуть застосовувати методи позитивної мотивації на кожному уроці.

На заході розглядалися такі питання:

1. Роль ситуації успіху в освітній діяльності.

2. Механізми ситуації успіху.

3. Переживання успіху  –  упевненість у власних силах.

4. Майстерність, доведена до мистецтва.

     

   

     

3 лютого 2021 року у колегіумі відбувся психолого-педагогічний семінар на тему «Педагогічний такт, толерантність – компонент професійної культури вчителя», мета якого: підтримати педагогічні пошуки, творчу ініціативу вчителів, навчити спілкуватися толерантно, уміти слухати і активно співпрацювати, сприяти розвитку дружнього, креативного, працездатного колективу,  визначити межі своєї толерантності; створити умови для мотивації толерантності у педагогів.

Освітяни спільно працювали над важливими питаннями:

1.Педагогічний такт, його сутність і прояви.

2.Типові помилки етико-педагогічної поведінки вчителів.

3.Психологічно безпечне освітнє середовище у школі як умова збереження і зміцнення психічного здоров’я учнів та вчителів.

   

Учителі колегіуму щиро діляться досвідом

із колегами колегіуму та міста

26.01.2021 відбувся інтерактивний  інтернет-семінар на тему «Активізація пізнавальної діяльності через ігрові елементи при вивченні інформатики з використанням дистанційних технологій». Спікерами були Коробко О.М., учитель Чернігівського колегіуму № 11, та Подорван Н.В., учитель гімназії № 31 художньо-естетичного профілю.

Під час семінару учасникам було запропоновано ознайомитися з сучасними дистанційними технологіями та засобами навчання.

Спікери продемонстрували способи залучення уваги учнів та активізації пізнавальної діяльності за допомогою інтерактивної платформи WordWall, онлайн-дошки Рadlet, створення тестів та проведення опитувань у середовищах Quizizz та OnlineTestPad.

Конкурс «Учитель року»

Щорічно вчителі колегіуму беруть участь у Всеукраїнському конкурсі "Учитель року", який  є одним із заходів реалізації Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття") і проводиться з метою виявлення і підтримання творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків.

2020 – 2021 н.р. року гідно представили колегіум  Березкина Леся Олегівна (номінація «Українська мова і література») та Ткаченко Оксана Григорівна (номінація «Математика»).

 

Звіт Чернігівського колегіуму №11 

про проведення всеукраїнського експерименту 

«Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику»

на базі навчальних закладів України

Ознайомитися з документом можна за посиланням

Про проходження  підвищення кваліфікації педагогічними працівниками колегіуму у 2021 році

Ознайомитися з документом можна за посиланням

Організація роботи з кадрами. Методична робота

2020 – 2021 н.р.

Ознайомитися з документом можна за посиланням

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами 

в Чернігівському колегіумі №11 у 2020–2021 н.р.

Ознайомитися з документом можна за посиланням

Створення

акмеологічної моделі колегіуму

за формулою розвитку: Особистість – Творчість – Талант – Успіх

 

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

Чернігівського колегіуму №11

Кравченко Любов Іванівна

 

Кожній дитині – світло знань,

Кожній дитині – світло любові,

Віру в сили свої без вагань,

Як запоруку щасливої долі.

В.О.Сухомлинський

 

Сучасний суспільний розвиток висуває перед системою освіти різних країн світу принципово нові завдання, серед яких інноваційна діяльність.

Державно-національна програма «Освіта»: Україна ХХІ століття», та концепція Нова українська школа визначили стратегію розвитку освіти в Україні, пріоритетні напрями, шляхи створення життєспроможної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

Система освіти ХХІ століття відповідно до вимог сьогодення потребує переосмислення, практичної реалізації базових принципів, компетентності (за Концепцією ЮНЕСКО) – навчитися пізнавати, навчитися жити разом, навчитися жити. З цією метою вся діяльність колегіуму побудована так, щоб сприяти становленню особистості учня як творця і проектувальника свого життя, гармонізації та гуманізації. Тому пріоритетною метою колегіуму є створення оптимальних умов для розвитку стресостійкої творчої здорової особистості, з винахідливим розумом, вільним від стереотипів, з критичним мисленням, з волею, цілеспрямованою на створення своєї програми життя, з високим енергопотенціалом, направленим на корисну діяльність, вінцем якої стане своя справа.

Саме це є важливим напрямом роботи педагогічного колективу колегіуму, який сприймає інноваційну діяльність як необхідний засіб у побудові вектора розвитку освітнього простору, оскільки лише заклад освіти, який розвивається, створює умови для повноцінного розвитку кожного учня. У зв’язку з цим передбачено формування нового змісту професійно-педагогічної діяльності вчителів, їх готовності освоювати й упроваджувати інноваційні технології, затребуванні новою освітньою системою.

Метою колегіуму є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

У структурі методичної роботи важливе місце посідає робота над єдиною методичною проблемою, яка забезпечує участь кожного вчителя в удосконаленні освітнього процесу, сприяє розвитку їх ціннісних пріоритетів, створенню колективу однодумців. 

Робота педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою – колективна форма пошукової роботи щодо вирішення актуальної психолого-педагогічної проблеми з метою вдосконалення освітнього процесу та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня вчителів.

Так упродовж п’яти років (2015 – 2020рр.) Чернігівський колегіум №11 працював над реалізацією проблеми: «Створення акмеологічної моделі колегіуму за формулою розвитку: Особистість – Творчість – Талант – Успіх», якій підпорядковано науково-методичну проблемну тему колегіуму: «Формування акмеологічної компетенції та розвиток акме-здібностей колегіїстів шляхом впровадження сучасних освітніх технологій» та виховну проблемну тему колегіуму: «Духовність і суспільна мораль, національно-патріотичне виховання – основні чинники акмеологічної системи виховання колегіїстів».

Перед школою поставлена задача підготовки учня до успішної соціалізації, усвідомленого вибору професії. Проблема професійного росту людини, її успішності є центральною для акмеології.

Реалізація даної програми розвитку припускає створення в освітній установі умов для успішності всіх суб’єктів освітнього процесу. Успіх розглядається як форма самореалізації особистості. Досягнення успіху залежить від рівня самозбереження особистості, уявлень про самореалізацію, від соціальної зрілості особистості й від усвідомлення соціальної відповідальності (Г. Тульчинський).

Тому Чернігівський колегіум №11 упродовж п’яти років намагався створити  таке освітнє середовище, у якому учні й учителі одержують можливість максимально повно реалізувати наявний у них творчий потенціал, інтелектуальні можливості, що сприяють успішній соціалізації дитини та її адаптації в мінливих соціально-економічних умовах. Батьки, будучи рівноправними суб’єктами освіти та соціальними партнерами школи, мають можливість одержувати інформацію про успіхи своїх дітей.

Над проблемою «Створення акмеологічної моделі колегіуму за формулою розвитку: Особистість – Творчість – Талант – Успіх» Чернігівський колегіум №11 працював у три етапи, для кожного з яких були впроваджені шляхи реалізації.

Так на першому етапі (2015 – 2016 рр.) проведені:

1. Настановчі індивідуальні консультації із педагогічним колективом. Збір та аналіз результатів роботи колегіуму над попередньою методичною проблемою. Наступність у роботі між попередньою і новою загальною методичною проблемою.

2. Діагностування (вхідне) рівня професійної готовності педагогічних працівників до роботи над методичною проблемою.

3. Створена ініціативна група для розробки теоретичних і практичних тем та перспективного плану роботи над методичною проблемою; визначені провідні ідей методичної проблеми.

4. Дібрана та опрацьована література, що висвітлює питання методичної проблеми .

5. Проведений моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.

6. Проаналізований кількісний та якісний склад педагогічних кадрів.

7. Проаналізований проміжні результати за І етап роботи.

Учителі колегіуму ознайомилися з такими поняттями, як: «акмеологія», «акмеологічна компетентність», «акме-здібності», «акме-мотивація», «акмеологічний супровід педагогічного процесу», «саморозвиток», «самоствердження», «самореалізація», «педагогіка життєтворчості», «акмеологічна педагогіка», «акмеологічне середовище», «акмеологічні знання», «акмеологічні уміння».

Учителі здійснювали аналіз та самоаналіз уроків за таким напрямком: предмет, основні категорії, функції та завдання педагогічної акмеології. Формувалися позитивні мотивації до навчання через діяльність шкільної бібліотеки. Реалізували інтегративний зміст формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів. Розглядалося питання на педагогічній раді «Педагогічна акмеологія як галузь акмеологічних знань». Проведений круглий стіл «Шкільна акмеологія. Для чого і навіщо?»

На другому етапі (2017-2019 рр.) роботи над реалізацією проблеми були проведені такі заходи:

1. Організована робота постійно діючого психолого-педагогічного семінару для педагогічного колективу з визначеної методичної проблеми.

2. Теоретичне вивчення визначених для опрацювання питань у всіх формах методичної роботи з педагогічними працівниками.

3. Надана допомога педагогічним працівникам в оволодінні теоретичними знаннями з визначених тем.

4. Колектив перейшов до практичного етапу створення системи роботи вчителів; вивчення перспективного педагогічного досвіду, системи роботи досвідчених учителів:

  • апробація теоретичних знань на практиці;
  • творчі звіти вчителів;
  • проведення проблемних семінарів для вчителів із розкриття вузлових питань теорії та практики роботи над методичною проблемою.

5. Створені картотеки перспективного педагогічного досвіду, творчих та проблемних груп; проведені індивідуальні й тематичні консультацій; вивчені та узагальнені педагогічні досвіди; проведені демонстраційні уроки та години спілкування.

6. Проведений моніторинг результатів реалізації методичної теми в практиці роботи  вчителів (контрольні роботи, тестування, співбесіди, анкетування тощо). 

         Впровадженні інтерактивні технології навчання як засіб формування комунікативної компетентності. Учасники освітнього процесу оволоділи  способами підвищення внутрішньої мотивації до навчання. Учителі створювали ситуації успіху та захопленості, доброзичливої атмосфери як на уроках, так і в позаурочний час, формували  здоров’язбережувальні компетентності здобувачів освіти, мотивували освітню діяльність колегіїстів у процесі пізнавальних ігор та ігрових ситуацій. На засіданнях педагогічної та методичної рад, методичних комісій, нарадах, творчих груп розглядалися ряд питань: суть поняття «інноваційна педагогічна технологія», складові акмеологічної моделі колегіуму, акмеологічні основи становлення психологічної та професійної зрілості особистості, проблема здібностей та обдарованостей в акмеології, акмеологічні технології в підвищенні якості освіти, поєднання традиційних та інноваційних технологій, формування в учнів загальнокультурних компетентностей, складові акмеологічного шкільного життя, технологія критичного мислення – засіб формування в учнів предметних (галузевих) компетентностей, застосування ігрових навчальних технологій на реалізацію діяльнісного підходу до навчання, формування в учнів соціальної компетентності засобами інтерактивного навчання. Проведені круглі столи «Акмеологічні компетентності – складові акмеологічної моделі педагога», «Соціальна зрілість як вершина акмеологічного розвитку особистості», «Синергетична модель як запит часу: пізнавальні можливості синергетики і практика організації освітнього процесу».

На завершальному третьому етапі (2020р.) узагальнені результати роботи над реалізацією методичної проблеми «Створення акмеологічної моделі колегіуму за формулою розвитку: Особистість – Творчість – Талант – Успіх», упроваджений досвід у практику роботи:

  1. Видані методичні посібники творчих та проблемних груп, які працювали з цього питання.
  2. Прослухані творчі звіти кращих учителів про роботу над власними методичними темами (проблемами).
  3. Проведені семінарів-практикуми, науково-практичні конференції, організовані виставки матеріалів перспективного педагогічного досвіду.
  4. Проведений аукціон педагогічних технологій із метою популяризації та поширення педагогічного досвіду кращих учителів.
  5. Узагальнені та проаналізовані результати діяльності вчителів, керівників методичних комісій, керівників творчих груп по роботі над методичною проблемою.
  6. Проведене діагностування (вихідне) педагогічних працівників колегіуму з метою вироблення рекомендацій щодо подальшого розвитку професіоналізму, педагогічної майстерності керівників, учителів, вихователів.
  7. Оформлені результати роботи (аналітичні таблиці, методичні посібники, банки перспективного педагогічного досвіду, звіти методичних комісій про роботу над методичною проблемою, друковані статті у фахових журналах).

Проведений комплекс методичних заходів, який складався з теоретико-практичних семінарів, семінарів-практикумів, психолого-педагогічних семінарів, вебінарів, прес-конференцій, засідань методичних комісій, майстер-класів, педагогічних рад, роботи творчих груп.

На засіданнях педагогічної та методичної рад, методичних комісій, нарадах, творчих груп розглядалися ряд питань: застосування технології проєктів як засобу формування проєктно-технологіч

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Січень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архів записів
Друзі сайту

Чернігівський колегіум №11© 2023